Read More
Uncategorized

Zadovoljna, Ispunjena i Sretna Ja – 5D rješenje za 3D probleme

Zadovoljna, Ispunjena i Sretna Ja!   Online program – zoom platforma 5 modula u trajanju 2 sata utorkom od 25.04. do 25.05.2023. Neka vaš Život procvjeta! Ovo je program u kojem prenosim 5D rješenja za 3D izazove u životu. Sama...

Read more