Read More
BLOG

INTEGRACIJA PRAISKONSKIH KODOVA (PEAT)

Informacije i prijave za individualno procesuiranje: osobnisvemir@gmail.com Postoje dvije mogućnosti svjesnog doživljaja svijeta: Dualističko i Jedinstveno. Većina ljudi živi na dualističkom planu realnosti, doživljavajući sve kroz suprotnosti: dobro i zlo, stvaranje i razaranje, napredovanje i povlačenje,...

Read more