Reklamacije i zamjene

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu:
putpremasebi@gmail.com, sjedište: Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu, Fallerovo šetalište 14, 10000 Zagreb. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Proizvod koji se reklamira biti predočen uz originalan račun. Ukoliko se ustanovi da je reklamacije valjana, kupcu će proizvod biti zamijenjen ili će mu se vratiti novac. Reklamirani proizvod Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu potom BESPLATNO šalje na adresu kupca.

Adresa za slanje reklamiranih/zamijenjenih proizvoda:
Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu
Vl. Bojana Svalina
Fallerovo šetalište 14, 1000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 27025322020
Email: putpremasebi@gmail.com