MEDITACIJA KIDANJE VEZA

50,00 kn

Ovo je proces kojim ćete svoje veze sa osobama graditi na ljubavi, a ne na uvjetovanostima i strahovima. To znači da proces ne vodi nužno u prekidanje odnosa sa drugim ljudima, nego na njegovom preslagivanju i jačanju, ako je to najbolje za nas i osobu sa kojom radimo proces.

Kategorija:
Opis

Opis

Mp3 snimka vođenog procesa kidanja veza

Snimka se šalje isključivo putem maila nakon izvršene uplate.

Potrebna oprema: pc ili mobitel