Ostali autori

Princip slobodne volje

“Čovjek, svaki čovjek, opremljen je slobodnom voljom. Sada ćete vjerojatno reći: “I što onda? Što tu ima posebnog?”

Mnogo. U tome je sve.

Slobodna volja znači, da čovjek može misliti što hoće. To opet znači, da mi nismo žrtve ili robovi naših misli, ne, mi smo njihovi gospodari. Zamislite sebi ovo: čovjek može misliti što hoće! Vi možete misliti, što hoćete! To nije razumljivo samo po sebi. To vam, naime, daje totalnu slobodu. A ta totalna sloboda vam također daje i moć. Zašto je to tako, o tome ćemo detaljnije govoriti u poglavlju akcija = reakcija.

Meni je ovdje važno istaći, da princip slobodne volje nije nešto samo po sebi razumljivo, da se tu po mojem mišljenju radi o najvećem daru kojeg je čovjek dobio na svoj životni put. To mu daje mogućnost da o životu, o svijetu , o drugima i o sebi samome misli, što želi!!! Svi mi obilno koristimo tu mogućnost – na našu korist ili štetu.

Primjer: postoje ljudi, koji smatraju da je ova Zemlja dolina suza. Postoje i drugi ljudi, koji smatraju da je ovaj svijet pun čudesnih mogućnosti. Ima ljudi koji misle da je Majer beznačajna pričalica, i drugih, koji misle da je Majer ljubazan otac porodice. Sve je moguće, jer mi imamo slobodnu volju.

Sve je moguće, znači i rat je moguć; mir je moguć. Bolest je moguća; zdravlje je moguće. Bogatstvo je moguće i siromaštvo je moguće.

Postoje ljudi, koji u slučaju rata, gladi itd. viču: “Kako je tako nešto moguće! Kako Bog može dozvoliti tako nešto!”

On ne samo da to može, ne, on to i mora! On mora, jer je čovjek opremljen slobodnom voljom, a to znači da je sve moguće!

Ali to znači i još nešto drugo. To znači totalnu odgovornost. Sloboda da mislimo što hoćemo, znači također da smo odgovorni za ono što mislimo. A to ima posljedice jer naše mišljenje vrši utjecaj na naše osjećaje i djela. Sloboda je uvijek povezana s odgovornošću. Kako svaki čovjek o svijetu može misliti što hoće, on ne može izbjeći odgovornost za to. Nitko ga ne sili da misli, kako je svijet loš – to je njegova odluka, on je jedini odgovoran za nju! Čak i ako šest milijardi ljudi misli da je svijet loš, vi, dragi čitaoci i čitateljice, imate još uvijek mogućnost da mislite suprotno! Vi snosite odgovornost, a i posljedice; kakve su to posljedice, vidjeti ćemo u poglavlju akcija = reakcija.

Princip slobodne volje znači još nešto zapanjujuće. To znači, da nitko, nikakav vanzemaljac niti mesija, nemaju pravo da izbave ljude protiv njihove volje (bez obzira što to značilo). Ako se čovjek želi baciti u propast, on ima pravo na to; on je dobio slobodnu volju. Ali mora živjeti s posljedicama.

Ako o principu slobodne volje mislimo do logičnog kraja, tada to znači još nešto čudovišno: budućnost je nepredvidiva. Logično, zar ne? Zahvaljujući slobodnoj volji, svaki čovjek može u svakom trenutku totalno promijeniti način svojeg razmišljanja – ako želi. A time se mijenja budućnost. Sada ćete s pravom primijetiti, da ima ljudi koji mogu predvidjeti budućnost. To je istina; ali to je tako zbog toga, što ljudi u većini slučajeva ne mijenjaju svoje mišljenje, barem ne iznenada. Budućnost je moguće predvidjeti samo u slučaju, ako dotični čovjek ili ljudi ne mijenjaju svoje mišljenje. Ali čim netko promijeni način mišljenja, time mijenja i svoju budućnost – bez obzira što je neki vidovnjak možda rekao. Dok je moja žena još bila dijete, neka je vidovnjakinja “prorekla” da se nikada neće udati niti imati djece. Moja je žena odavno udana i ima dva dječaka. Budućnost ne stvaraju vidovnjaci niti neka nepoznata sudbina, nego mi sami – vi sami je stvarate.

Posljedice nepredvidive budućnosti značajne su. To znači, da za čovječanstvo – a također i za pojedinog čovjeka – ne postoji nepromjenjiv plan za budućnost, on sasvim jednostavno uopće ne može postojati! To bi, naime, proturječilo principu slobodne volje. A to znači i ovo: sudbina pojedinca je vaša sudbina – nije u talogu kave niti u linijama dlana niti u zvijezdama. Ona je tamo samo ako tim stvarima date moć nad vama. No veća moć je u čovjeku samom s njegovom sposobnošću da misli, što želi – a ne ono što zvijezde žele.

Vidite dakle, da princip slobodne volje ima ogromne posljedice. To je zakon svemira, jer je to produkt totalne, bezuvjetne ljubavi. Samo bezuvjetna ljubav može čovjeku dati dar slobodne volje. Princip slobodne volje i bezuvjetne ljubavi, neraskidivo su međusobno povezani; jedno ne postoji bez drugog. Izraz je bezuvjetne ljubavi, kada se nekom drugom da pravo da misli što hoće.

Posljedice slobodne volje će tijekom knjige biti nesumnjivo još više vidljive. Sada još samo ovoliko na ovu temu:

“Ono što u nekom čovjeku vidiš, to ćeš ti postati;
Bog, ako Boga vidiš;
Prašina, ako prašinu vidiš.”

Na sreću, vi raspolažete sa slobodnom voljom; možete vidjeti i misliti što hoćete.

Otla princip, Rene Egli

Related Posts

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)