Sve radionice i seminare ne planiram unaprijed, nego isljučivo prema osjećaju i intuiciji, kao i sve ostalo što radim i čemu učim druge ljude, jer je to jedini ispravan put iz moje perspektive, kao i perspektive mnogih sa kojima sam imala prilike raditi.

Ukoliko vi imate osjećaj ili želju organizirati moj dolazak u vaš grad i omogućiti svojim sugrađanima da poslušaju što im imam za reći iz svoje i njihovih duša, rado ću se odazvati vašem pozivu, a kontaktirati me možete na email putpremasebi@gmail.com.

Moja je misija da dođem svuda gdje me duše traže da dođem i gdje su otvorene da rastemo zajedno u ljubavi.